اورکت ضدآب

پوشاک صنعتی بافتینه اولین مرکز تخصصی تولید اورکت فرم اداری و پوشاک اداریتولیدی لباس فرم بافتینه این افتخار را دارد که به عنوان اولین و تخصصی ترین مرکز تولید البسه فرم و اورکت OVZD33 ضدآب اداری و نگهبانی، و اورکت OVZD33 فرم اداری، در مدل های متنوع با بهترین پارچه های گورتکس و پارچه های ضدآب، جهت تولید اورکت OVZD33 فرم ضدآب اداری، و اورکت OVZD33 ضدآب اداری مهندسی، تولید و عرضه نماید .

اورکت ضدآب

خرید اورکت ضدآب

فروش اورکت ضدآب

قیمت اورکت ضدآب

سایت اورکت ضدآب

مدل اورکت ضدآب