کاپشن تک مهندسی

پوشاک صنعتی بافتینه اولین مرکز تخصصی تولید البسه فرم و پوشاک اداری

تولیدی لباس فرم بافتینه این افتخار را دارد که به عنوان اولین و تخصصی ترین مرکز تولید البسه فرم
و کاپشن و شلوار کار مهندسی به همراه چاپ، و لباس کار تبلیغاتی به همراه چاپ و گلدوزی، در مدل های متنوع با بهترین پارچه های کتان و
پارچه فلامنت، پارچه جین یا همان لی جهت تولید لباس کار، و کاپشن و شلوار مهندسان، تولید و عرضه نماید.
کاپشن تک مهندسی
خرید کاپشن تک مهندسی
فروش کاپشن تک مهندسی
قیمت کاپشن تک مهندسی
سایت کاپشن تک مهندسی
مدل کاپشن تک مهندسی